Tehnična pomoč in naročanje • Oznake na plinskih vzmeteh:

(za več podrobnosti kliknite na zgornjo sliko)

Lmax [mm]
Lmin [mm]
Hod [mm]
PRIKLJUČKI
SILA [F]
500
300
200
E G
400 N


 • Plinske vzmeti so skonstruirane tako, da omogočajo hitro stiskanje, povratni hod pa je upočasnjen.

 • Na batnici in cilindru ne sme biti nikakršnih mehanskih poškodb! Posebno batnica mora biti ustrezeno zaščitena pred nalepljanjem nečistoč (barve, laki, iskre pri varjenju itd). Zaradi tesnil ni dovoljeno nikakršno mazanje batnice.

 • S premikanjem batnice se v območju hoda sila spreminja za 10-30%, največja je, ko je vzmet stisnjena. S tem je dosežena zelo položna karakteristika tega elastičnega elementa.

 • Kljub majhnim gabaritnim meram lahko dosežemo relativno velike sile, katerih maksimum je odvisen od dimenzij plinskih vzmeti.

 • Materiali in elementi vgrajeni v plinske vzmeti omogočajo normalno uporabo v temperaturnem območju od -30 do +80°C z minimalnim spreminjanjem karakteristik.

 • Izvedba V omogoča uporabo plinskih vzmeti pri temperaturi +200 ℃

 • Plinske vzmeti uporabljamo izključno za tlačne obremenitve. Za doseganje čim boljšega delovanja celotnega mehanizma je treba pozorno določiti vse veličine (sila, Lmax, Lmin, priključki, položaj vzmeti, itd).

 • Vzmeti opremljene z zavoro na batnici omogočajo ustavitev v kateremkoli položaju v območju hoda. Vgrajujemo jih lahko v poljubni legi.

 • Vzmeti brez zavore montiramo obvezno tako, da je CILINDER OBRNJEN NAVZGOR.

 • V splošnem lahko položaj odstopa za 60° od vertikale.

 • Pri izbiri dimenzij (Lmax, Lmin in hod) je treba paziti, da se vzmet NIKOLI ne obremeni do popolne stisnitve (zabijanje). Položaj priključkov je treba določiti tako, da ostane minimalno 5mm rezerve.

 • Barve:

Za ogled priporočamo Internet Explorer 6+, Firefox 2+, zaslon 1024 x 768 ali večji.
© Melom d.o.o. Tržič